Rör & relining

För oss är kvalitet det viktigaste vi har. Vi kan hjälpa er med besiktning av renoverade rörsystem.

Vi besiktigar renoverade rörsystem för att få fram kvalitativa arbeten utförda av reliningföretag som följer fastställda riktlinjer enligt reliningföretagens branschföreningar, sstt, Sveriges byggindustrier samt vavp66 för markförlagda ledningar. Reliningtekniken kom att utvecklas och ses idag som ett jämlikt substitut till stambyten. I takt med att branschen expanderade kom allt fler företag ut på marknaden och idag är den större än någonsin.

Kvalitetssäkra ditt arbete nu!