Om oss

I samband med att Hans Bengtsson med 30 års erfarenhet av avloppsspolning, köpte CO Sanering KB så bildades aktiebolaget CO Teknik AB. Företaget breddade sina arbetsområden från att sanera & demontera, till att besiktigar rörsystem & installation av fuktsystem.

 Vi på CO Teknik AB har en modern maskinpark och utbildad personal i PCB hantering och asbestsanering

 Privatpersoner har rätt till ROT-avdrag när vi utför arbeten i eller på fastigheten.