Fuktövervakning

Fuktlarmbandet kan användas som larmband för upptäckt av fukt och vatten. Vi har sammarbete med Wideco i Borås, som utvecklat fuktlarmbanden vi använder. Det kan användas till fjärrvärmerör, fjärrkylarör, isolerade rörledningar i fjärrvärmekammare, bergrum, källare, lagerlokaler, förrådsutrymmen, datagolv, m.m utrymmen där små mängder vatten kan orsaka stora skador så som ställverk eller produktion.
fuktovervakning
Larmbandet kopplas till en enhet som larmar om bandet blir fuktigt. Detta gör att ett läckage upptäcks mycket tidigt och på så sätt kan en stor vattenskada förebyggas.

Vi har patent på att utföra genom föring i befintliga betongkulvertar. Detta har vi utfört i Helsingborg på deras fjärrvärme nät.Vi har på börjat installation på entresolplan på fabriker